中文 | ENG

Contact us

Contact us

Contact Us

If any enquiries, please contact:

3E Yiko Industrial Building,
10 Ka Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

Tel: (852) 2889 2675

Fax : (852) 2558 6900

Email: general@kwanon.hk